Vật Liệu Xây Dựng

The Natural Pavilion ở Almere, Hà Lan

The Natural Pavilion ở Almere, Hà Lan

Dự án gần như 100% dựa trên sinh học, có thể được tháo rời hoàn toàn và xây dựng lại theo một cấu hình khác tại một địa điểm khác.

The Natural Pavilion được DP6 Architectuurstudio thiết kế cho Floriade Expo 2022 và phản ánh những thách thức mà quy hoạch không gian ở Hà Lan phải đối mặt: quá trình chuyển đổi năng lượng và tài nguyên, giải pháp cho tình trạng thiếu nhà ở, tăng tính bền vững trong ngành nông nghiệp, phục hồi đa dạng sinh học và thích ứng với khí hậu.

The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

Dự án này là một ví dụ điển hình về xây dựng sáng tạo, có nguồn gốc sinh học và thể hiện sự đóng góp có giá trị cao cho sự phổ biến và nhân rộng các giải pháp xây dựng dựa trên sinh học.

1686188759 146 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188759 791 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188760 278 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188760 794 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188762 407 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188763 714 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188764 35 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188766 44 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188767 84 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188772 742 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188772 688 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188777 464 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188778 160 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188778 464 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188779 733 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188779 196 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188779 60 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188780 657 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188780 152 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188780 913 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

1686188784 538 The Natural Pavilion o Almere Ha Lan

Ảnh: Daria Scagliola & Stijn Brakkee

author-avatar

Về Thịnh Trần

Bé Thịnh 18 tuổi, hiện công tác tại EuroSmart với vị trí giữ xe. Sở thích nghiên cứu về kiến trúc, xây dựng & công nghệ vật liệu mới. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".