NHÀ PHỐ 3 TẦNG 1 LỬNG 3 PHÒNG NGỦ

NHÀ PHỐ 3 TẦNG 1 LỬNG 3 PHÒNG NGỦ

Mô tả

  • 6,990,000 VND

  • Mã sản phẩm: BV0659
  • Diện tích: 305 m2
  • Số phòng ngủ:
    3
  • Số tầng: 3
  • Danh mục: Nhà ở kết hợp Dịch vụ

 

Chi tiết sản phẩm

NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU 1
1625755370 410 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755371 28 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755371 516 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755371 839 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755372 631 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755372 673 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755372 231 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755372 772 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755372 393 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755373 523 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755373 905 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755373 791 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755373 666 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755373 77 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755374 70 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755374 747 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755374 858 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755374 793 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755374 865 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755375 106 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755375 826 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755375 503 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755375 148 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755375 704 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
1625755376 207 NHA PHO 3 TANG 1 LUNG 3 PHONG NGU
No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.