Vòi trộn REGAL 250 – Cái

Còn hàng

4.590.000
MÃ: H'A'F0413
Trọng lượng 1 kg

Vòi trộn REGAL 110 có bộ xả kéo – Cái

Còn hàng

3.590.000
MÃ: H'A'F0412
Trọng lượng 1 kg

Vòi trộn REGAL 110 – Cái

Còn hàng

3.190.000
MÃ: H'A'F0411
Trọng lượng 1 kg

Vòi trộn gắn tường Kobe 250 đen – Cái

Còn hàng

4.990.000
MÃ: H'A'F0448
Trọng lượng 1 kg

Vòi trộn Kobe 240 đen – Cái

Còn hàng

5.890.000
MÃ: H'A'F0447
Trọng lượng 1 kg

Vòi trộn Kobe 100 đen – Cái

Còn hàng

3.790.000
MÃ: H'A'F0446
Trọng lượng 1 kg