Trọng lượng8,5 -17,1(kg)

Hiển thị tất cả 2 kết quả