Trọng lượng4,8 -9,6(kg)

Hiển thị tất cả 2 kết quả