65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa

Hiển thị tất cả 2 kết quả