Đầu Bịt – Cái

Còn hàng

31.536
MÃ: DEK0102
Trọng lượng 1 kg

Mặt Bích – Cái

Còn hàng

81.589
MÃ: DEK0219
Trọng lượng 1 kg

Đầu Nối Thông Sàn – Cái

Còn hàng

47.029
MÃ: DEK0217
Trọng lượng 1 kg

Tê ( ba chạc 90 độ) – Cái

Còn hàng

89.738
MÃ: DEK0079
Trọng lượng 1 kg

Nối Thẳng – Cái

Còn hàng

36.229
MÃ: DEK0064
Trọng lượng 1 kg

Lơi(cút góc 45 độ) – Cái

Còn hàng

51.447
MÃ: DEK0136
Trọng lượng 1 kg

Co(cút góc 90 độ) – Cái

Còn hàng

59.793
MÃ: DEK0122
Trọng lượng 1 kg