Sự cố khi sử dụng công trình xây dựng là những vấn đề xảy ra không mong muốn hoặc vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng công trình sau khi hoàn thành. Các sự cố có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho công trình và người sử dụng. Vì vậy, việc chuẩn bị và lập kế hoạch trước đó là rất quan trọng để tránh các sự cố không mong muốn.

Việc sử dụng các vật liệu xây dựng chất lượng cao và tuyệt đối tuân thủ các quy chuẩn, hướng dẫn và tiêu chuẩn là yếu tố cơ bản để tránh sự cố xảy ra. Sự cố có thể bao gồm sụp đổ của công trình, hỏng hóc các thiết bị trong công trình, rò rỉ nước hoặc khí gas, và các vấn đề liên quan đến an toàn.

Để tránh sự cố khi sử dụng công trình xây dựng, cần phải thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì hệ thống, sửa chữa các hư hỏng kịp thời, và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cùng với đó, việc thường xuyên cập nhật và nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành xây dựng là việc cần thiết để tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố không mong muốn.