Kỹ thuật thi công lắp ghép là một phương pháp xây dựng các công trình bằng cách lắp ghép những cấu kiện được đúc sẵn tại nhà máy. Phương pháp này thường được sử dụng trong các công trình xây dựng như nhà ở, cầu đường, nhà máy, v.v. Kỹ thuật này có nhiều ưu điểm như tiết kiệm thời gian thi công, giảm thiểu rủi ro và chi phí xây dựng cũng như nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng.